top of page

Styremedlemmer

Om oss

Isha Development Committee er en religiøs og politisk nøytral organisasjon basert på frivillighet. Vi har til formål å fremme støtte til barns skolegang i Somalia.

 

Et viktig prinsipp i all bistand er å lytte til behovet til de som trenger hjelp. Dette er også noe NORAD legger vekt på. For at mindre organisasjoner skal få støtte fra NORAD, må de ha en lokal samarbeidspartner.

 

Isha Development Committee har en lokal samarbeidspartner i Somalia som heter Isha Aid. De gir uttrykk for hva de ønsker og hvilke behov de har i landsbyene sine, og videreformidler dette til oss i Norge. På bakgrunn av deres ønsker setter vi opp ei prioritert liste, alt etter hvor mye støtte vi får fra NORAD og givere.

 

Isha Development Committee driver også informasjonsarbeid i Norge og da primært på Sørlandet der vi holder til. Vårt informasjonsarbeid går både på å informere om bistandsarbeid generelt, men også om forhold i Somalia spesielt.

2011

84 %

2012

85 %

2013

90 %

Vi har som mål å bruke mer enn 90 % av innsamlede midler til formålet. Vi nærmer oss målsetningen.

 

 

 

 

 

 

 

VISSTE DU: Store deler av vårt administrasjonsbudsjett er telefonutgifter. Det er svært dyrt å ringe til Somalia.

 

OM SOMALIA

Fra rundt 1875 fram til slutten av 1950-tallet var Somalia en koloni. Den nordlige delen var britisk protektorat, og den sørlige var italiens. Da britene og italienerne trakk seg ut, hadde Somalia den første demokratiske maktovertakelsen i Afrika.

 

Somalia gjorde store fremskritt og økonomisk var landet godt utviklet. Men det vokste frem splittelser og fraksjoner i landet som førte til borgerkrig som brøt ut rundt 1990. Men mer eller mindre avbrudd har landet vært plaget av uroligheter siden.

 

En hel generasjon er fratatt skolegang og undervisning på grunn av borgerkrigen. Men med hjelp utenfor, kan det tyde på at landet går bedre tider i møte. 

Somalias beliggenhet på Afrikas horn.

Les mer om Somalia på http://snl.no/Somalia

bottom of page