top of page

Prosjekter

Isha Development Committee har sitt prosjektområde nord i Somalia, i regionen Sool. Vi har støttet dette område økonomisk fra år 2003. Da var det et par klasserom og noen få elever i område. I dag er det omtrent 20 klasserom og nesten 1000 elever som får undervisning i område.

Bygging av klasserom

 

Sool-regionen er i utgangspunktet et nomadeområde der dyr og mennesker vandrer forholdsvis fritt. For noen er det en uvant å bo lenge på en plass for å gå på en skole. Vi bygger klasserom. Hovedgrunnen til at Somalierne trenger klasserom er for å beskytte elevene mot dyr og den varme sola.

 

Vi har begrenset med midler, men lokalbefolkningen er god til selv å ta initiativ for å utvikle klasserommene sine. For å få strøm har vi investert i en billig generator. Isha Aid (den lokale organisasjonen) har funnet ut at denne gir for mye støy, og har derfor med egne midler investert i solcellepanel. 

Bygging av helsestasjon

 

Helse en er viktig forutsetning for god livskvalitet. Helsestasjoner er nødvendig både for å sørge for at befolkningen i område har lett tilgang til medisiner og annet nødvendig legemidler.

 

Men helsestasjonen fungerer også som treffpunkter for kvinner, der de kan snakke om utfordringer i eget samfunn. Et viktig arbeid disse gjør er å informere om konsekvensene rundt omskjæring av kvinner.

Bygging av klubbhus

 

Isha Development Committee kan også videreformidle penger fra private initiativtakere i Norge som ønsker å hjelpe trengende i andre land. I Sool-regionen var det et sterkt ønske om å få bygget et klubbhus og planert en fotballbane, slik at ungdommene kunne samles om en sport.

 

En ungdomsforening på vestlandet var interessert i å samle inn penger til et veldedig formål, og de valgte å samle inn penger slik at klubbhuset kunne bli en realitet. Alle midlene de samlet inn gikk direkte til prosjektet. Til glede for ungdomsforeningen, og til glede for ungdommene i Somalia.

Informasjonsarbeid

 

I tillegg til å gi penger til å bygge skoler, klubbhus, helsestasjoner og andre nødvendigheter i Sool-regionen, støtter vi også informasjonsarbeid. Dette innebærer blant annet at voksne kan få undervisning, og kvinner kan få informasjon om helse og konsekvensene av omskjæring.

 

Tittelen for vårt arbeid er "Pen instead of gun", noe som også blir vektlagt i informasjonsarbeidet i Somalia.

bottom of page