top of page

Hva vet du?

Om oss?? På hjemmesiden under fanen Dokumenter ligger det både nyhetsbrev, årsmeldinger, vedtekter og ikke minst rapportene fra Norad de årene vi fikk tilskudd. Ved å lese årsmeldinger og rapporter kan du se hva Isha har jobbet med og hvilke resultater vi har oppnådd.

14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page