top of page
  • isha

Hva vet du?

Om oss?? På hjemmesiden under fanen Dokumenter ligger det både nyhetsbrev, årsmeldinger, vedtekter og ikke minst rapportene fra Norad de årene vi fikk tilskudd. Ved å lese årsmeldinger og rapporter kan du se hva Isha har jobbet med og hvilke resultater vi har oppnådd.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page