top of page
  • isha

Siste nytt

Kjære medlemmer og givere!


Vi er godt i gang med 2019 og tiden flyr!! Nå er det på tide med en liten oppdatering angående prosjektet før årsrapporten og årsmøtet står for døren.

Aller først takker vi alle for gaver og støtte i 2018 og utover i 2019. Dette er til stor hjelp på alle måter.


Og vi ønsker å oppsummere og forklare litt videre:

I 2015 ble det bestemt utfasing av prosjektet – altså at prosjektet skulle overføres til Isha Aid og til mottakerne selv. Dette etter ønsker fra Isha Aid som mente tiden var inne og at de hadde et godt eierskap til prosjektet og var i stand til å ta seg av det selv. I tillegg gikk statene Somaliland og Puntland inn med lønninger til lærerne. Planen for 3-årseprioden 2016, 2017 og 2018 var følgende:


- IDC støtter og er tilstede videre i prosjektområdet for å se til at skolene fortsatt fungerer og hjelper Isha Aid med implementeringen der de trenger det

- IDC bidrar med kompetanseheving til Isha Aid (kurs og seminarer)

- IDC bidrar økonomisk med fast renovasjon av skolene etter behov minst 3 år fremover i tid

- IDC støtter til økonomiske utgifter i forbindelse med voksenopplæring

- IDC lønner 3 ansatte i Isha Aid på månedlig basis med 100 $ pr pers i måneden (300$ hver måned).


Nå er 2018 over og det har vært 3 utfordrende år for mottakerne av midler i prosjektområdet. 2016 var preget av mange konflikter og voldelige handlinger – hevndrap og en intern konflikt herjet noen av bygdene og gjorde livet utrygt for mange. Vi husker alle tørken som rammet så fryktelig i 2017 der alle mistet sine dyr og mange døde som følge av sykdommer. Sommeren 2018 blusset en årelang konflikt opp og endte i et blodbad der 60-70 mennesker i området døde. Til tross for alt dette har mange klart seg godt, skolene har vært åpne og mange barn har fått skolegang og fullført nasjonale prøver og har startet videregående skole i andre byer. Flere elever ved Dharkayn har fått høyere utdannelse og vendt tilbake og bidrar i dag i lokalsamfunnet. Dette hadde ikke vært mulig uten midler fra givere. IDC får ingen offentlig støtte og de mellom 6 - 7000 kr som kommer inn hver måned har reddet liv, bokstavelig talt. Nødhjelp for de som flyktet fra konflikten, medisiner i sykdomsperioder, vann, mat, betaling av sykehusregninger, noe vedlikehold osv har gjort at mange står i stor takknemlighet til dere i Norge som tenker på dem og som ønsker å bidra til en bedre hverdag.


På bakgrunn av alt dette har Isha Aid sett at det er vanskelig, om ikke umulig, å klare seg på egen hånd. I 2015 da utfasingen ble bestemt var situasjonen annerledes og enklere. Isha Aid ønsker derfor at IDC fortsatt er med og hjelper. De trenger fortsatt hjelp til å drive skolene på en forsvarlig måte – vedlikehold, oppgradering, skolemateriell, vann og mat. Statene Puntland og Somaliland har ikke tatt mer ansvar i bygdene og mye hviler på sivilbefolkningen selv. Dette er tungt for dem. IDC ønsker å være til hjelp – å bidra til at folk i området får det bedre, at muligheten for skolegang fortsatt er til stede, at skolebarn får vann og mat og at ofre for sykdom og vold får nødvendig hjelp.


Og så til noe positivt: en generøs donor fra området har kjøpt en mobil borerigg. Denne riggen kan kjøres rundt i området og bore etter vann. Xargaga har fått brønn og Dharkayn og Dhummay står for tur. Å ha vann er livsviktig og vil også føre til at flere bosetter seg og at skolegang derfor blir mer og mer viktig for flere og flere.


Norad har også, etter en stor undersøkelse, kommet frem til at i arbeidet med utdanning er det ikke lenger nok å kun tenke grunnskole. Skal utdanning ha en effekt som fører til utvikling må man også ha tilgang til videregående skole – både yrkesfag og for å kvalifisere seg til høyere utdanning. Dette ønskes også fra Isha Aid og for prosjektområdet. Her ønsker de en videregående skole og har bedt IDC ta utfordringen. IDC tenker at dette er noe vi har lyst til å satse videre på. Vi håper å få givere og medlemmer med oss på satsingen da det krever økonomiske midler. Foreløpig er det snakk om å fortsette som før. Tenker vi fremover og skal søke Norad om midler må vi ha en egenandel som givere og medlemmer står for.


Årsrapport for året 2018 med mer detaljert informasjon og bilder kommer innen mai og i god tid før årsmøtet. Om noen der ute skulle ønske å gi eller å delta eller engasjere seg i arbeidet vårt håper vi det er enkelt å kontakte oss og melde fra. Vi trenger alltid folk som brenner for arbeidet vårt og som kan være med å lette arbeidet vi har.


Med ønske om et fortsatt godt, trygt og fint 2019 til dere alle fra styret i Isha,


Faisal, Liv Toril, Åge Daniel, Thor Kristian, Kaspara og Ingunn


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page